Siirry pääsisältöön

Sähkö- ja energia-alan työvoimapula on ratkaistavissa – hyödynnä tehokas keino vaikuttaa alan tulevaisuuteen

Sähkö- ja energia-ala on jo pitkään kipuillut osaajapulan kanssa. Viimeistään nyt alan organisaatioiden kannattaa ryhtyä toimiin yhdessä. Etenkin yläkouluikäisille tulee näyttää, millaisia mahdollisuuksia moderni, yhteiskunnan kannalta merkittävä ala tarjoaa. Työelämään tutustuminen on helppo, hyödyllinen ja tehokas tapa jakaa tietoa alasta.

Sähkö- ja energia-alan järjestöjen Näkymätön voima -kampanja on jo useamman vuoden pyrkinyt ratkomaan pahenevaa työvoimapulaa eri keinoin. Syksyllä 2023 toteutettiin pilotit työelämään tutustumisesta, sillä ammatinvalintaa aletaan pohtia jo yläkoulussa eikä 14–15 -vuotiailla nuorilla tunnu olevan riittävästi tietoa uravalintojensa tueksi. 

Keräsimme kokemuksia ja toiveita sekä nuorilta että yrityksiltä. Saimme arvokasta tietoa myös opoilta eli oppilaanohjaajilta, joilla on merkittävä sillanrakentajan rooli nuorten ja työelämän välissä.

Tähän tärkeään pilottiin osallistuivat talotekniikkayritys Amplit ja sähköistyksen asiantuntijayritys Legrand, jotka tarjosivat TET-paikan kahdelle nuorelle. Kiinteistö- ja rakennusalan konserni Granlund puolestaan kutsui Vantaan Lehtikuusen koulun oppilaita vierailulle tiloihinsa ja tekemään sähkösuunnitteluun liittyviä harjoituksia yhdessä ammattilaisten kanssa.

Kokemusten ja haastatteluiden pohjalta luotiin maksuttomat materiaalit avuksi yrityksille TET-harjoittelun tai työelämävierailun järjestämisessä.

TET on nuorelle tärkeä ensikosketus työelämään

TET:n aikana nuori tutustuu työelämään eli seuraa muiden työskentelyä ja saattaa osallistua kevyesti töihin. TET kestää koulusta riippuen 1–2 viikkoa, siitä ei makseta palkkaa eikä nuori siis tee varsinaista työtä organisaatiossa. TET-paikan tarjoava organisaatio vaikuttaa toiminnallaan merkittävästi nuoren ensimmäiseen kokemukseen työelämästä ja siihen, mille alalle hän hakeutuu.

TET-paikan tarjonneen Amplitin kehitys- ja HR-päällikkö Elisabeth Le kertoo, että  yrityksen strategiassa on määritelty tavoite olla hyvä työnantaja. Amplit ottaa paljon alalla opiskelevia harjoittelijoiksi ja kouluttaa vastavalmistuneita. TET-paikan tarjoaminen oli siis luontevaa. 

Amplitin projektipäällikkö Vincent Kinnunen vastasi TET-paikan järjestämisestä yhdessä nuorta ohjanneen sähköasentajan kanssa ja sanoo, että viikko sujui todella hyvin. 

”Kannattaa vain käyttää pieni hetki sen miettimiseen, kuka sopisi tettiläiselle ohjaajaksi. Työtehtäviä ja niiden turvallisuutta on suunniteltava vähän etukäteen. Lisäksi tulee hankkia nuorelle varusteet ja järjestää ruokailu”, vinkkaa Kinnunen. 

Elisabeth Le kannustaa yrityksiä rohkeasti tarjoamaan työelämään tutustumista nuorille: “Pitää muistaa, että kyseessä on 15-vuotias nuori. TET on ensikosketus työelämään eli ei tarvita hienoa prosessia tai vaativia tehtäviä. Ei kannata luoda nuorelle epätoivoista oloa, että tätäkö se työelämä on seuraavat 50 vuotta.”

“Tärkeintä on olla tukena. Siihen ei tarvita mitään suuria ‘amerikantemppuja’. Se on juuri niin yksinkertaista että muistaa kysyä, mitä kuuluu”, Le jatkaa.

Jo yläkouluikäiset tekevät valintoja ammatin suhteen

Legrandin maajohtajana Suomessa työskentelevä Ulla Poutiainen on työelämään tutustumisesta samaa mieltä Kinnusen ja Len kanssa: nuori on tärkeää kohdata kuunnellen ja kunnioittavasti. Oman TET-oppilaansa, Setayeshin, kanssa he olivat esimerkiksi jutelleet työn lomassa ja pohtineet yhdessä, että työelämässä riittää, kun on oma itsensä. 

TET-oppilas Setayesh kertoo, että oli mukavaa, kun Poutiainen tutustutti häntä muihin työntekijöihin ja hän sai nähdä miten yhteistyö työpaikalla toimii. Poutiaisen mielestä TET-paikan tarjoaminen ei ole vaikeaa. Setayesh muun muassa oli hänen mukanaan palavereissa ja asiakkaiden golf-tapahtumassa. Ainoastaan työmatkoja Poutiainen ei ottanut samalle viikolle. 

Sekä Amplitilla että Legrandilla TET koettiin hyväksi ja he aikovat jatkossakin tarjota TET-paikkoja nuorille.

“Sähköala tarjoaa paljon mahdollisuuksia ja ihmiset alalla ovat mahtavia. On tärkeää kertoa jo yläkouluikäisille alasta, sillä jo silloin valintoja ammatista tehdään”, Ulla Poutiainen summaa.  

Yritysvierailu on hyvä tapa kertoa nuorille sähkö- ja energia-alasta

Granlundin kanssa kokeiltiin yritysvierailua, eli ryhmä Vantaan Lehtikuusen koulun oppilaita vieraili opojen kanssa heidän toimistollaan. Opiskelijamarkkinoinnista vastaava markkinoinnin asiantuntija Ellimaria Erkkilä kertoo, että Granlund lähti pilottiin mukaan, koska Granlund haluaa tuoda alaa näkyviin ja lähelle nuoria. 

“Halusimme kertoa erilaisista uramahdollisuuksista ja tuoda uutta näkökulmaa siihen, miten alalle yleensä päädytään. Meilläkin on useita alanvaihtajia”, Erkkilä sanoo. 

Vierailu koostui lyhyestä yritysesittelystä, sähkösuunnittelijoiden omista uratarinoista, kevyestä tietovisasta sekä tehtävistä. Granlund tarjosi oppilasryhmälle bussikuljetuksen koululta yritykseen.

Granlundin omat asiantuntijat lähtivät Näkymätömän voima -kampanjan ja opojen kanssa innolla suunnittelemaan nuorille sopivia tehtäviä, joiden kautta oppilaat näkisivät millaista työtä esimerkiksi AV- ja esitystekniikkaa suunnittelevat asiantuntijat tekevät. 

Erkkilä sanoo ilahtuneensa siitä, miten motivoitunut Granlundin henkilöstö oli kertomaan nuorille alasta. Tämä on hyvä esimerkki siitä, että yhteistyö koulujen kanssa voi antaa myös yritykselle itselleen paljon.

Aina oppilasryhmän kanssa ei välttämättä synny vilkasta keskustelua. Tulevien uravalintojen kannalta on silti arvokasta, että nuorella on tietoa ja kokemusta mihin kaikkeen hän voisi ryhtyä. 

“Halusimme vierailulla näyttää nuorille, että maailma on auki ja heille on tarjolla monenlaisia polkuja päästä työelämään”, Erkkilä sanoo.